โรคสมาธิสั้น

ซนเกินไป,ใจลอย,รอคอยไม่ได้

เกิดจากสมองส่วนหน้าที่มีหน้าที่ควบคุมเรื่องการสมาธิจดจ่อการยับยั้งชั่งใจและการเคลื่อนไหวของร่างกาย ทำงานน้อยกว่าเด็กปกติ เด็กวัยเรียนทั่วโลกพบว่าเป็นโรคสมาธิสั้นประมาณ 7% หมายความว่าในเด็กวัยเรียน 100 คน จะพบเป็นโรคสมาธิสั้น 7 คน ถ้าในห้องเรียนมีนักเรียนประมาณ 40 – 50 คน ก็น่าจะมีเด็กสมาธิสั้น 2 – 3 คน

ทำแบบประเมิน

โรคซึมเศร้า

ก้าวร้าวหงุดหงิดง่าย,ท้อแท้เบื่อหน่าย,ไม่อยากไปโรงเรียน

ปัจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับสาเหตุของโรคซึมเศร้านั้น เชื่อกันว่าสัมพันธ์กับหลายๆ ปัจจัย ทั้งจากด้านกรรมพันธุ์ การพลัดพรากจากพ่อแม่ในวัยเด็ก พัฒนาการของจิตใจ รวมถึงปัจจัยทางชีวภาพ เช่น การเปลี่ยนแปลงของระดับสารเคมีในสมองบางตัวเป็นต้น

ทำแบบประเมิน

โรคออทิสติก

ไม่สบตา,ไม่พาที,ไม่ชี้นิ้ว

มีความผิดปกติของสมองตั้งแต่กำเนิดที่ส่งผลต่อพัฒนาการ ด้านการสื่อสาร ด้านการเข้าสังคม และด้านการเล่น สามารถพบได้ในเด็กตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป ในเด็กที่เริ่มมีอาการเบื้องต้นผู้ปกครองมักคิดว่าเป็นเด็กขี้อาย รักสงบ หรือบางคนเข้าใจว่าเป็นเด็กสมาธิดี จดจ่อของเล่นได้นาน เด็กออทิสติกมักมีอาการที่ชัดเจนมากขึ้นเมื่ออายุ 3 ปี

ทำแบบประเมิน

โรคบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือ แอลดี (LD)

อ่านเพี้ยน,เขียนผิด,คิดเลขพลาด

พูดคุยกับเขา เขารู้เรื่องทุกอย่าง เข้าใจทุกอย่าง โต้ตอบได้เป้นอย่างดี แก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้ แต่พอให้เขียนหรืออ่านหนังสือ เขาทำไม่ได้เลย เขียนผิดๆถูกๆ อ่านตะกุกตะกักหรือไม่ก็อ่านข้ามไปเลยเวลาเจอคำที่ยากๆ เด็กเหล่านี้เองที่กำลังป่วยเป็นโรค LD

ทำแบบประเมิน